Return on Ad Spend (ROAS) Calculator

คุณสงสัยไหมว่าแคมเปญโฆษณาของคุณทำผลกำไรให้คุณหรือไม่? ลองกรอกเลขด้านล่างเพื่อหาคำตอบ เครื่องคำนวณ ROAS จะบอกคุณว่าคุณกำลังได้กำไรหรือขาดทุนมากน้อยแค่ไหน

คำศัพท์

Ad Spend

ยอดรวมของเงินโดยประมาณที่คุณใช้จ่ายไปกับแคมเปญโฆษณา

Cost per Click (CPC)

ค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยสำหรับจำนวนการคลิกแต่ละครั้ง เกณฑ์ชี้วัดนี้จะได้รับการคำนวณโดยคิดจากจำนวนการใช้จ่ายทั้งหมด หารด้วยจำนวนการคลิก

Click-Through Rate (CTR)

เปอร์เซ็นต์ของจำนวนครั้งที่คนเห็นโฆษณาของคุณและเพิ่มยอดให้กับจำนวนการคลิก เกณฑ์ชี้วัดนี้คำนวณโดยคิดจาก จำนวนการคลิก หารด้วย อิมเพรสชั่น

Conversion Rate (CR or CVR)

เปอร์เซ็นต์ของจำนวนคอนเวอร์ชั่นที่คุณได้รับจากจำนวนการดูโฆษณาของคุณทั้งหมด จะมีการคำนวณเกณฑ์ชี้วัดนี้เป็นคอนเวอร์ชั่นที่คุณได้รับ ซึ่งแบ่งตามจำนวนการคลิก

Average Order Value (AOV)

ยอดรวมของเงินโดยเฉลี่ยที่ลูกค้าใช้จ่ายในแต่ละครั้งที่เกิดการซื้อขาย

Return on Ad Spend (ROAS)

ผลตอบแทนจากค่าโฆษณา (ROAS) เกณฑ์ชี้วัดจะคำนวนจากมูลค่าคอนเวอร์ชั่นของการซื้อ หารด้วยยอดที่ใช้จ่ายทั้งหมด

Do you want better ROAS?

Let our team review your ad campaigns today