Join our newsletter

วิธีสร้าง LINE Rich Menu

catalog 1

ในการขายสินค้าผ่านแอปโซเชียลอย่าง Facebook หากมีสินค้าให้เลือกเยอะ แยกย่อยออกเป็นหลายหมวดหมู่ การทำ single image หรือ carousel อาจไม่ช่วยสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับกลุ่มเป้าหมายหรือใครก็ตามที่เห็นโฆษณา หนำซ้ำอาจทำให้เขาเลื่อนผ่านโฆษณาของเราไปอย่างไม่ใยดี หลังจากเปิดดูได้เพียงรูปสองรูปก็ได้ เพราะฉะนั้นการสร้างโฆษณาในรูป catalog จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ดี

กรอกฟอร์มเพื่อดาวน์โหลด E-Book