อัปเดทใหม่ Match Type ใน Google Ads

Teerakit Chantrakul
September 15, 2023

อย่างที่ Advertiser ที่ซื้อโฆษณาผ่านระบบของ Google Search Ads หรือ SEM รู้กันดีว่าการทำ SEM นั้น Keyword เป็นหัวใจสำคัญในการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิม Match Type ใน Google Search นั้น มีให้เราเลือกใช้ 4 ประเภท โดยแต่ละประเภทก็จะแสดงผลลัพธ์ในการค้นหาที่แตกต่างกันออกไป คือ

ประเภทของ Google Ads Match Type

  1. Broad Match เช่น ซื้อ ของ ออนไลน์ 
  2. Broad Match Modifier เช่น +ซื้อ +ของ +ออนไลน์
  3. Phase Match เช่น “ซื้อของออนไลน์”
  4. Exact Match เช่น [ซื้อของออนไลน์]

อัปเดทใหม่

ในช่วงที่ผ่านมาทาง Google พบว่าการค้นหาด้วย Phase Match และ Broad Match Modifier มักจะแสดงผลการค้นหาที่ใกล้เคียงกันมาก จึงทำให้ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้ Google ได้ออกประกาศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่อง Match Types ใหม่ โดยมีแผนที่จะยกเลิก Broad Match Modifier และเริ่มปรับปรุงระบบการแสดงผลของ Phase Match ให้ครอบคลุมมากขึ้น เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าถึงลูกค้า และง่ายต่อการบริหารจัดการแคมเปญอีกด้วย

ตัวอย่างด้านล่างนี้เป็นภาพที่แสดงความแตกต่างก่อนและหลังปรับปรุงระบบการค้นหาของทั้ง 2 Match Types

Phase Match และ Broad Match Modifier

ซึ่งหลังจากการปรับเปลี่ยนนี้ Phase Match จะขยายผลการค้นหา ครอบคลุมไปถึงการค้นหาที่เป็น Traffic ซึ่งเคยมาจาก broad match modifier แบบเดิม พูดง่าย ๆ คือ จากเดิมที่ Phase match จะขึ้นเมื่อคุณค้นหาคำที่เรียงลำดับตรงกับ Keyword ของเรา โดยจะมีคำต่อหน้าต่อหลังได้เท่านั้น

แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ Pahse Match จะครอบคลุมไปถึงคำที่คนค้นหามาเพิ่มระหว่าง keyword ของเราซึ่งยังคงต่อหน้าต่อหลังได้เหมือนเดิม แต่ยังคงต้องเรียงลำดับตาม Keyword ของเราอยู่ เพื่อป้องกันการแสดงผลโฆษณาที่ผิดไปจากสิ่งที่ลูกค้ากำลังค้นหา ดังภาพตัวอย่างด้านบน

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเริ่มใช้ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้ ทั้ง Phase match และ broad match modifier จะเริ่มเปลี่ยนไปสู่รูปแบบการแสดงผลแบบใหม่ 

ในเดือนกรกฎาคม Advertiser จะไม่สามารถสร้าง broad match modifier ได้อีกต่อไป แต่อย่างไรก็ตาม broad match modifier ที่เคยสร้างไว้แล้ว จะยังคงใช้ได้ แต่จะแสดงผลตามการแสดงผลแบบใหม่ ซึ่งทาง Google ก็ได้แนะนำให้เราเหล่า Advertiser ทั้งหลายให้สร้าง Keyword โดยใช้ Phase Match ตั้งแต่ตอนนี้ไปเลยจะดีกว่า

ซึ่งหลังจากที่ Google เริ่มปรับระบบการค้นหาเป็นแบบใหม่แล้ว ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร จะดีขึ้นหรือไม่ก็ต้องติดตามดูกันต่อไป

Source: Google Ads Help