Untitled design

A/B Testing เข็มทิศชี้ทางการ Optimize Ad

A/B Testing

A/B Testing คืออะไร

A/B Testing คือกระบวนการการเปรียบเทียบ marketing asset ตั้งแต่สองแบบขึ้นไป โดยรันไปยังกลุ่มเป้าหมายตามตัวแปรควบคุมและตัวแปรที่ต้องการทดสอบที่ตั้งค่าไว้ เพื่อวัดผลดูว่า performance แตกต่างกันอย่างไร ตัวแปรไหนให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด แล้วนำผลที่ได้ไปใช้เพื่อเป้าหมายทางการตลาดต่อไป

5204982

เหมาะสำหรับแคมเปญโฆษณาแบบไหน

โดยทั่วไป สามารถใช้ได้กับทุกแคมเปญ เนื่องจากแต่ละแคมเปญมี factor ที่แตกต่างกันออกไป แต่ส่วนใหญ่แล้วมักจะทำกับแคมเปญที่สร้างมูลค่าให้กับลูกค้าหรือแคมเปญในช่วง Lower Funnel เช่น Conversion Campaign ที่ให้ผลลัพธ์กลับมาเป็นยอดการซื้อ เป็นต้น

เนื่องจากในการทำเทสต์ทุกครั้งจะต้องมีการใช้ Budget เพิ่มเติม สำหรับแคมเปญที่ไม่ได้มี Budget มากนักจึงมักจะเลือกทำเทสต์กับแคมเปญที่สามารถนำข้อมูลที่ได้จากการทดสอบมาต่อยอดในการสร้างผลกำไรหรือ ROI ได้มากกว่าแคมเปญที่อยู่ในช่วง Top Funnel เช่น Awareness หรือ Engagement campaign เป็นต้น แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ทางการตลาดของแต่ละท่านด้วยเช่นกัน

5462318

ช่วงเวลาที่ควรทำ

สามารถทดสอบได้ทุกช่วง ขึ้นอยู่กับงบประมาณ แต่ช่วงที่สำคัญที่แนะนำให้ทำการทดสอบคือช่วงเริ่มทำโฆษณาใหม่ๆ หรือทำมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ยังหาทิศทางไม่เจอ เพื่อหา Insight และทิศทางที่เหมาะสมเพื่อนำมาพัฒนา campaign หรือกลยุทธ์ในการทำการตลาดออนไลน์ต่อไป

4119036

จำเป็นต้องทำหรือเปล่า

แม้ว่าในความเป็นจริง เราสามารถสร้างตัวแปรที่จะทดสอบและปล่อยให้รันพร้อมกันเป็น active campaign ไปได้เลย แต่ข้อดีก็คือระบบจะทำการควบคุมตัวแปรอื่นๆ ให้มีความเท่าเทียมมากที่สุดเช่น ควบคุมให้ยอดการเข้าถึงให้อยู่ระดับที่เท่ากัน เมื่อปัจจัยแวดล้อมต่างๆ ถูกควบคุมไว้แล้ว ก็สามารถเห็นผลชี้วัดได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่หากรันเป็น active campaign ระบบก็มักจะจัดสรรงบให้กับแคมเปญที่มี performance ดีกว่า ซึ่ง Budget ที่ใช้ไปหรือยอดการเข้าถึงเองก็จะไม่เท่ากันทำให้ไม่สามารถวัดผลได้แน่ชัดเมื่อถึงระยะเวลาที่เราได้ตั้งเอาไว้

หากมองในมุมของ performance ก็อาจจะเกิดคำถามได้ว่า หาก performance ดีแล้ว การทำเทสต์ก็ไม่จำเป็นแล้วใช่ไหม หรือหาก performance ไม่ดี การทำเทสต์จะยิ่งทำให้ผลแย่ลงไปกว่าเดิมหรือเปล่า

ในกรณีที่ performance ดีอยู่แล้ว การทำเทสต์ ก็ยังมีความจำเป็น เนื่องจากในโลกการทำโฆษณาดิจิทอล ไม่มีอะไรที่ดีได้ตลอดไป การทำเทสต์ในลักษณะนี้จะมีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยพัฒนาการทำธุรกิจหรือการทำแคมเปญให้เติบโตยิ่งขึ้นกว่าเดิม

ในส่วนของ performance ที่ยังไม่ดี นั่นหมายความว่าเรายังจับจุดทิศทางการทำธุรกิจไม่ได้อย่างชัดเจน การเทสต์ก็จะเป็นเข็มทิศชั้นดี ช่วยประหยัดเวลาและงบประมาณได้ในระยะยาว

งบประมาณไม่เยอะ สามารถทำได้หรือเปล่า

ในการทดสอบแต่ละครั้ง หมายถึงการที่เราต้องแบ่งงบประมาณบางส่วนมาใช้ ซึ่งก็อาจเป็นจุดที่แบรนด์เล็กๆ คิดได้ว่าหากงบไม่เยอะ จะทำได้หรือเปล่า อันที่จริงสามารถทำได้ในทุกระดับธุรกิจ แต่ก็จำเป็นต้องมี Budget ในระดับหนึ่งเพื่อให้ปัจจัยที่เราจะเทสต์นั้นมีผลลัพธ์อย่างมีนัยยสำคัญ ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่เราจะเทสต์ด้วย แต่หากมีงบประมาณไม่มากพอที่จะทำเทสต์ ก็สามารถใช้วิธีการสร้างตัวแปรเองและรันพร้อมกันเป็น active campaign ทดแทนไปได้เช่นกัน


สรุป

A/B Testing คือวิธีการชั้นดีที่จะช่วยให้การทำโฆษณาเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น ทั้งกับการเริ่มรันแรกๆ การเทสต์ก็จะช่วยให้วางทิศทางต่อๆ ไปมีความชัดเจนมากขึ้น หรือกับแบรนด์ที่รันโฆษณามาสักพัก การเทสต์ก็จะทำให้ได้ข้อมูลเชิงลึกใหม่ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการวางกลยุทธ์ใหม่ๆ ได้

แต่ทั้งนี้งบประมาณก็เป็นปัจจัยสำคัญ จึงควรวางแผนให้ดีว่าจะทำเทสต์กับแคมเปญใด ผลลัพธ์ที่ได้สามารถนำไปต่อยอดได้หรือไม่

Share to

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *